Tư vấn lập di chúc, phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật   Công dân có quyền lập di chúc đề
Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình
Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình Xã hội ngày càng phát triển, các mối quan hệ càng đa dạng và
Tư vấn thủ tục khiếu kiện hành chính Văn Phòng Luật Sư Phụng Việt sẵn sàng là người đại diện, là
Đại diện ngoài tố tụng 1. Luật sư đại diện cho Doanh nghiệp, Cơ quan, Tổ
 TƯ VẤN DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT 1.Tư vấn pháp luật đất đai và các vấn đề liên quan đến nhà
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp   Tư vấn pháp luật doanh nghiệp là một trong những dịch vụ trọng